Make your own free website on Tripod.com


LINKKEJÄ

yhdistyksiä ja järjestöjä

Aivohalvaus ja Dysfasialiitto

Pirkanmaan Dysfasiayhdistyksen

Päijät-Hämeen dysfaattisten ja kuulovammaisten lasten tuki ry

Kanta-Hämeen Dysfasiayhdistys

Pääkaupunkiseudun Dysfasiayhdistys

ISAAC- Suomi on puhetta korvaavia ja tukevia kommunikointimenetelmiä (AAC= Augmentative and Alternative Communication) käyttävien henkilöiden, heidän omaistensa ja kommunikoinnin asiantuntijoiden järjestö. Tietoa pictoista, bliss-kielestä, viitomista.

 Niilo Mäki instituutti tietoa lukihäiriöstä, tutkimuksesta, järjestöistä

Kehitysvammaliitto Oppimateriaalikeskuksesta löytyy selkokielistä materiallia, pictokuvia, materiaalia luki-valmiuksien ja motoristen taitojen harjaannuttamiseen 

Kehitysvammaisten Tukiliitto. Tietoa palvelusuunnitelmasta, palveluohjauksesta, vaihtoehtoisesta työllistymisestä.

Verneri.net  Laaja kehitysvamma-alan tietopaketti, Tietoa palveluista ja etuuksista, koulustusvaihtoehdoista. Neuvonta ja keskustelupalstat.

Puheterapeuttiliitto

KELA  Kansaneläkelaitoksen nettisivut, tietoa sairaan lapsen hoitotuesta, erityishoitorahasta ja muista Kelan etuuksista.

kouluja ja kouluaiheisia linkkejä

Erityiskoulut ja -luokat Oulussa

Eino Leinon koulu. Kajaanin erityiskoulu

Kuusamon koulujen www-palvelin. Tietoa Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken  alueen kouluista.

Salmelan koulu, Sotkamon koulu jossa myös dysfasialuokka

EVE  Erityisopetuksen verkkolehti. Ajankohtaista tietoa erityisopetuksesta. Alareunan navigointipalkin Arkisto (tyylitelty kuva kirjoista)  kohdasta löytyy myös mielenkiintoisia juttuja. 

Opetushallituksen sivut. Oppimateriaalia linkin takaa löytyy romppujen arvostelua , linkkejä  oppimateriaalisivuille aiheittain. Multimediakuvagallerioita hyönteisistä, kasveista ym., 

Kieli- ja kommunikaatiohäiriöinen oppija, mielenkiintoinen sivukokonaisuus erilaisista kielellisistä vaikeuksista. Opetushallituksen DATERO (DATa ERityisOpetuksessa) projektin sivu.

Oppimisvaikeudet ja kehityksen häriöt. Tietoa oppimisvaikeuksista ja niiden voittamisesta, Keski-Suomen kouluverkon Pedanetin kootut aiheeseen liittyvät linkit.

ERITYISOPETUKSEN TEEMAVERKKO  Sivuston tarkoituksena on tukea oppijan yksilöllisen opetussuunnitelman toteuttamista. Sivusto on tarkoitettu kaikille kasvatuksesta ja opetuksesta kiinnostuneille. Sivustoon on kerätty tietoja, joita tarvitaan laadittaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa oppijan yksilöllistä opetussuunnitelmaa. Lisäksi sivuilta löytyvät tiedot verkossa olevista oppilaitoksista, opetuksen tukipalveluista, koulutuksesta sekä opiskelumateriaaleista. Verkko toimii vuorovaikutteisena yleisopetuksen ja erityisopetuksen keskuste lukanava käytännön opetustyötä tekeville, vanhemmille, virkamiehille ja tutkijoille.

kuntoutukseen ja vaihtoehtoiseen kommunikaatioon liittyviä sivuja

VARTU - Oppimisen varhainen tuki  Jyväskylän yliopiston Lapsitutkimuskeskus on yhdessä Jyväskylän seudun kuntien (Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa ja Muurame) kanssa perustanut resurssikeskuksen, joka keskittyy lapsen kehityksen ja oppimisen varhaiseen tukemiseen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn. Resurssikeskushankkeen yhteydessä pidetään yllä myös verkkotoimintaa. Mahdollisuus etsiä tietoa, käydä keskustelua ja saada tukea ja apua oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyen tapahtuu PedaNet verkkoveräjän ja verkkolehden avulla.

VEP - VIRTUAALINEN ERITYISOPETUKSEN PALVELUKESKUS   VEP on maakunnallinen erityiskasvatuksen pilottihanke. VEPin tarkoituksena on toimia erityiskasvatuksen eri toimijoita ja osapuolia yhdistävänä vuorovaikutuksen alustana sekä monipuolisen tiedon tarjoajana. VEP on toteutettu yhteistyössä Kuopion yliopiston, Kuopion kaupungin, Mäntykankaan koulun, Opetushallituksen ja Kuopion seudun alueyhteistyökuntien kanssa.

PAPUNET  selkeää ja esteetöntä kommunikointia Yleiskielistä, selkokielistä ja kuvallista tietoa ja materiaalia vaihtoehtoisista kommunikointitavoista sekä ajankohtaisista asioista.

sekalaista mielenkiintoista

Puheen kehitys ja puheen kehityksen tukeminen.

Lastentarhaopettajien sivuilta löytyy NettiLastentarha ja sieltä juttuarkistosta löytyy  mielenkiintoinen artikkeli esimerkiksi Kettutestistä, jolla mitataan 3-vuotiaan kielenkehitystä , muutenkin löytyy paljon alle kouluikäisiä koskevista asioista kiinnostavia juttuja.L

Neurobiologiaa ja välittäjäaineet.M.Pannimaan mielenkiintoinen sivu, pohdinnan lähtökohtana seuraava miete :"Tutkimukseni ovat edenneet siihen, että tein päättötyön Touretten Syndroomasta ja siinä välissä olen tutkinut autismin, Aspergerin Syndrooman ja tarkkaavaisuushäiriönkin. Olen sivunnut nopeasti dysfasiaa. Huomaan, että näissä oireyhtymissä on paljon yhteneviä piirteitä ja sivuavat hyvin paljon mielenterveysongelmia. Miksi?"

Sensorisen integraation häiriö  Lapsen aivojen puutteellinen aistitoimintojen yhdentyminen eli sensorisen integraation häiriö . Mitä on sensorinen integraatio? Mistä sensorisen integraation häiriössä on kysymys? Sensorisen integraation häiriöistä kärsivien lasten oireita ja ongelmia 
Sivulle löytyy linkki "Just me" sivulta, samalla sivulla on linkkejä sivuille, joilla käsitellään psyykkisiä häiriötiloja (etenkin lasten), kehityspsykologiaa ja neuropsykologiaa 

Kielenkehitykseen liittyviä www.sivuja..Aiheeseen liittyvien sivujen linkkilista-

Viittomasanakirja. Pääjärven kuntayhtymän kehitysvammaisten asiantuntijapalvelun  750 viittoman viittomasanakirja. Sivun alareunan linkkirivistä löytyy linkki "sanakirja", viittomakielen sanakirja löytyy sieltä.

Keskustelupalsta Aspergerlasten vanhemmille

Toinen Asperger keskustelupalsta, uudempi ja täältä löytyy myös Dysfasia-aiheinen keskustelupalsta.

Jaatisposti on keskustelupostilista, jossa keskustellaan vammaista lasta koskevista asioista ja jonka kautta jaetaan vammaista lasta koskevaa tietoa. Ilman diagnoosi- tai kuntarajoja. Sivulla listan esittely ja liittymisohjeet. Jaatistietoisku Jaatistietoisku -listan tiedot ovat usein peräisin Jaatisposti -listalta, joka taas on postilista, jossa käydään keskustelua vammaista lasta koskevista asioista, näitä  Jaatistietoiskun viestejä voit lukea suoraan nettisivulta.

POSTITUSLISTA Dysfasialasten vanhemmille löytyy osoitteesta:  http://groups.yahoo.com/group/dysfasialapset

MAMMAKLUBIN KESKUSTELUT paljon erilaisia keskusteluryhmiä

 mbd, add, adhd 

Sivujen laatijan perheeseen kuuluu kaksi MBD-oireista lasta ja kaksi dysfaatikkoa. Koska omien kokemusten ja jokapäiväisten tilanteiden kautta olen huomannut että dysfaatikoilla ja MBD-oireisilla on paljon samoja ongelma-alueita tässä muutama linkki myös MBD sivuille. Ehkäpä molempien oireryhmien lapsilla on kyseessä hahmottamisen häiriö - MBD lapsilla hahmotushäiriö yleisimmin on näköhavainnon puolella ja dysfasiassa on kyseessä kuullun hahmottamisen häiriö ja puheen tuoton häiriöt. Diagnooseina MBD ja Dysfasia ovat molemmat yläkäsitediagnooseja, lapsilla voi olla monia erilaisia oireita jotka vaihtelevat "tapauskohtaisesti".

Suomen ADHD-keskus.  Keskus palvelee ADHD/MBD-oireisten lasten vanhempia sekä päivähoidon, koulun, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ja muita asiasta kiinnostuneita. Asia koskettaa läheisesti myös tarkkaavaisuusongelmaisia dysfaatikkolapsia.

Tarkkaavaisuushäiriöitä. Linkkilista sivuista jotka liittyvät neurologisiin oireistoihin (mbd, add/adhd, tourette, asberger) jotka aiheuttavat tarkkaavaisuuden häriintymistä. 

 

englanninkielistä 

Specific Language Impairment Due To Inability To Process Sound Normally - What's New. Medical News & Alerts. Conferences & Meetings. -->Other Medical Resources. Sponsoring Opportunities. Advertising Opportunities. -->Employment. Englanninkielinen sivu amerikkalaisesta tutkimuksesta dysfaattisten lasten kyvystä erottaa ja prosessoida puheen äänteitä. (Spesific Language Impairment eli lyhennettynä SLI tarkoittaa dysfasiaa ; erityinen kielenkehityksen häiriö)

Top 10 Things You Should Know . . .
about children with specific language impairment

 

 

 

TAKAISIN PÄÄSIVULLE