Make your own free website on Tripod.com


LUENTO- JA KESKUSTELUTILAISUUS            

Aika                keskiviikko   
27.11.2002    alkaen klo 18.00

Paikka            Nivalan terveyskeskus,  kokoushuone ( käynti Taidetalon                          puolelta )

Aihe                Hahmotushäiriöiden aiheuttamien oppimis- ja

                        keskittymishäiriöiden, puheen tuoton ongelmien sekä

                        autismioireiden hoito sensomotorisin keinoin.

Alustajina      psykoterapeutti ja musiikkiterapeutti

                        Nina  Alopaeus-Laurinsalo

                        sekä Veli Laurinsalo, NDT (INPP)

YHTEENVETO AIHEESTA

Oppimis- ja keskittymishäiriöt ovat varsin yleinen kouluikäisillä havaittu haitta ja joidenkin arvioiden mukaan jopa neljännes oppilaista kärsisi niistä. Luki- tai keskittymishäiriön taustalta löydetään kuitenkaan harvoin jotakin sairautta tai vammaa, jolloin häiriöiden hoitaminen ei ole ollut kovinkaan helppoa. Nina Alopaeus on hoitanut näitä ongelmia n. 10 vuoden ajan sensomotorisin keinoin havaiten, että useimmissa tapauksissa oppimisen, keskittymisen sekä myös puheentuoton taustalla oleva ongelma on aistien epätarkoituksenmukainen toiminta.

Kuntouttamalla ihmisen aistimusjärjestelmää saadaan useimmissa tapauksissa merkittävää parannusta hoidettavan suoriutumistasoon. Esimerkiksi lukihäiriöt ja puhehäiriöt lieventyvät, muisti ja motoriikka paranee, sosiaalinen vuorovaikutus paranee ja kyky solmia ja ylläpitää ystävyyssuhteita paranee. Näillä keinoilla on hoidettu myös vammaisten ja autistien yliherkkiä aisteja, jolloin myös heidän vuorovaikutuskykynsä on parantunut vastaavasti.

Luennolla esitellään aistien kuntoutuksen keinoja ja tuloksellisuutta sekä vastataan paikallaolijoiden esittämiin kysymyksiin.

Osallistumismaksu  20 € / hlö   tai  20 € / perhe

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja    Sirpa Vuolteenaho   041 – 436 5220

Lastenhoitoa ei ole järjestetty


T E R V E T U L O A   !